AKTUÁLNĚ / Vzdělávání a školy

Popis: Děti z MŠ Větrná.
Děti z MŠ Větrná.
Autor / zdroj: Petr Pokorný
4.2.2020

Novinka v MŠ Větrná: Individuální schůzky s rodiči ve všech třídách

ČESKÉ BUDĚJOVICE

S novinkou ve způsobu komunikace s rodiči vstupuje do roku 2020 českobudějovická Mateřská škola Větrná. Sedmitřídní mateřinka se 168 dětmi nově zavádí pravidelná individuální setkání s rodiči. A to ve všech svých třídách bez výjimky. Podobná praxe je v tuzemských předškolních zařízeních dosud vesměs ojedinělá.

„Zavedení těchto individuálních schůzek samozřejmě znamená pro naše učitelky určitou pracovní zátěž nad rámec běžného provozu školy, pro děti a jejich další vývoj však má obrovský význam,“ uvedla ředitelka Mateřské školy Větrná Kamila Finková.

Stávající „zavedenou“ praxí mateřských škol bývají zpravidla pouze hromadné informační schůzky s rodiči vždy na začátku školního roku, kde se řeší organizační otázky spojené s docházkou do školy a jejími pravidly. Nemluví se zde tedy o dětech, jejich povaze, přednostech, slabých stránkách a podobně, ale jen o technických záležitostech jejich pobytu v MŠ. To je ovšem podle pedagogů z Větrné málo.

„Třetím rokem pořádáme individuální rodičovské schůzky ve třídách předškoláků a vzhledem k tomu, že se osvědčily, rozšíříme je nyní také do všech ostatních tříd bez ohledu na věk dětí,“ konstatovala Finková.

Hlavní důraz však zůstane v mateřské škole kladen především na komunikaci s rodiči předškoláků, dětí, které už letos čeká zápis do základní školy.

„S rodiči řešíme především stupeň zralosti dětí. V čem vynikají, kde mají ještě rezervy a kde případné problémy, kde mohou svým aktivním přístupem dopomoci tyto případné nedostatky svých dětí odstranit či omezit na minimum,“ poznamenala zástupkyně ředitelky Mateřské školy Větrná Jana Vostoupalová s tím, že učitelky při osobní předem dohodnuté schůzce poradí, co mohou doma se svými dětmi procvičovat a pomoci je tak připravit na úspěšný start základní školní docházky.

Vostoupalová v této souvislosti připomněla, že z úzké spolupráce rodiny a školy profitují samozřejmě především děti. „Schůzky usnadní rodičům orientaci v přípravě dětí na povinnou školní docházku. Seznámí se s plány pedagogů při další práci s dětmi předškolního věku a mají možnost detailně konzultovat, zda jsou jejich děti schopné nastoupit do ZŠ, či nikoli,“ doplnila.

Mateřinka ve Větrné ulici, klidné lokalitě mezi dvěma velkými českobudějovickými sídlišti Máj a Šumava, je známá mimo jiné svým velmi aktivním přístupem k zavádění moderních metod výchovy a péče o nejmenší děti. Při svých aktivitách vychází z  doporučení Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a směřuje mimo jiné k získání certifikátu pro zařazení do národní sítě Škol podporujících zdraví (ŠPZ).


Mateřská škola Větrná, sedmitřídní předškolní zařízení s celkovou kapacitou 168 dětí, je umístěna mezi dvěma velkými českobudějovickými sídlišti Šumava a Máj. Areál se skládá ze šesti pavilonů propojených prostornou spojovací chodbou

Školka má vlastní rozsáhlou zahradu, která je díky výhodné poloze prosta jakéhokoliv hluku a zplodin z výfukových plynů aut. Zajišťuje tak prostor pro aktivní odpočinek i klidovou relaxaci. Je vybavena množstvím dřevěného zahradního herního zařízení, které škola průběžně doplňuje o nové, moderní prvky.

Součástí školy je vlastní školní jídelna. Ta je průběžně  modernizována tak, aby splňovala předepsané náročné hygienické normy Evropské unie a splňovala požadavky na přípravu kvalitní a zdravé stravy.

Škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu, vycházejícího z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním vzdělávání.

Autor / zdroj: Petr Pokorný

DALŠÍ ČLÁNKY

Novinka v MŠ Větrná: Individuální schůzky s rodiči ve všech třídách

S novinkou ve způsobu komunikace s rodiči vstupuje do roku 2020 českobudějovická Mateřská škola Větrná. Sedmitřídní mateřinka se 168 dětmi nově zavádí

Václav Krištůfek získal Náprstkovu medaili za popularizaci vědy

Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy převzal Václav Krištůfek z Biologického centra AV ČR. Na českobudějovickém pracovišti

Legendární Noc na Karlštejně jede na turné

Originální inscenace muzikálu Noc na Karlštejně v létě 2020 míří z důvodu rekonstrukce hradu Karlštejn na zámky a hrady v Česku, na Moravě a na Sloven

DNES SE STALO

HISTORIE27. února 1784

po silné oblevě postihla Prahu velká povodeň, která dosáhla vrcholu 28. 2., kdy na Staroměstském náměstí bylo 30 cm vody.

VESMÍR27. února 827

byl zaznamenaný 15. průlet Halleyovy komety.

POZVÁNKA OBRAZEM